Nieuwsbrief VVPT december 2022

Nieuwsbrief VVPT december 2022

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT december

Beste VVPT-lid,

 

Het droeve nieuws over het overlijden van Dr. Annette Watillon-Naveau heeft velen van ons geraakt. Zij was van erg grote betekenis voor heel wat psychoanalytisch psychotherapeuten, en wellicht nog meer voor hen die werken met kinderen en jeugdigen. In bijlage delen we met u het in memoriam dat Dr. Marc Hebbrecht, voormalig voorzitter van de VVPT en huidig voorzitter van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse schreef. Onze gedachten gaan uit naar haar familie en nabestaanden. 

 

Op 15 december aanstaande zal u een geautomatiseerd bericht ontvangen in verband met de verlenging van uw lidmaatschap. Mogen we u vragen uw bijdrage vóór 1 februari te betalen zodat er geen onderbreking komt in uw abonnement op het tijdschrift? Uw lidmaatschap wordt erg gewaardeerd. Het helpt de werking van onze vereniging te garanderen met inbegrip van het behartigen van belangen van de psychoanalytische psychotherapie en het aanbieden van studiedagen, webinars e.d.

 

In deze nieuwsbrief vindt u ook nog de aankondiging van enkele interessante initiatieven.

Samen met deze december-nieuwsbrief wil ik in naam van het VVPT-bestuur u alvast prettige feesten wensen en al het goede wensen voor het nieuwe jaar.

 

Aankondigingen 


 

Met vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur,

Ronny Vandermeeren

 

voorzitter