Nieuwsbrief VVPT januari 2023

Nieuwsbrief VVPT januari 2023

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT januari 

Beste VVPT-lid,


Het is een goede gewoonte om elkaar bij het begin van een nieuw jaar al het goede te wensen. Het VVPT-bestuur wenst u dan ook een voorspoedig 2023. Geluk en gezondheid maar natuurlijk ook veel professionele vreugde. En daar wil het bestuur aan blijven bijdragen. 


Na de moeilijke covid-jaren werd 2022 terug een geweldig jaar voor onze vereniging. Het werd een jaar waarin onze bestuursleden het beste van zichzelf hebben gegeven om voor u opnieuw een prachtig en kwalitatief hoogstaand programma op te stellen. 


En ook voor 2023 staan er heel wat zaken op stapel. Er is de studienamiddag rond supervisie op 13 maart. Een volgende Day of Teaching op 19 juni. En de vierdaagse opleiding tot supervisor in het najaar. Maar ook u kan ideeën aandragen. 


Daarom gaan we onze leden actief bevragen. Binnenkort vragen we uw medewerking bij een online enquête die het bestuur moet helpen om haar werkzaamheden nog beter af te stemmen op de noden en wensen van alle leden. We houden u op de hoogte.


Aankondigingen

 

Al het goede voor het nieuwe jaar namens het voltallige bestuur,

Ronny Vandermeeren 

voorzitter