Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief VVPT maart 2023

Nieuwsbrief VVPT maart 2023

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT maart

Beste VVPT-lid,


Met de start van het nieuwe jaar kwam er ook een wissel van mandatarissen die de VVPT vertegenwoordigen binnen het bestuur van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP). Wouter Keirse en ikzelf hebben de fakkel doorgegeven aan resp. Joost Pollet en Hanne Schoofs. Het VVPT-bestuur wil vooreerst Wouter en Ronny danken voor hun grote inzet om de psychoanalytische therapieën een gerespecteerde plaats te geven binnen de BWP. Daarnaast wil ons bestuur Hanne en Joost danken om dit engagement verder op te nemen. We wensen hen een vruchtbare samenwerking binnen de BWP gevoegd vanuit een constructief overleg met de VVPT en haar partners binnen de VAPGV (Vlaamse Associatie van Psychoanalytisch Georiënteerde Verenigingen). 


Neem zeker ook een kijkje in de boeiende aankondigingen waarover we u hieronder kunnen informeren. 


Aankondigingen

  • We ervaren dat (aanstaande) ouders en verwijzers vaak niet goed weten bij wie ze terecht kunnen wanneer het gaat om psychologische noden. Het is zoeken welke (vrijgevestigde) GGZ-zorgverleners expertise hebben in de eerste 1000 dagen en het jonge kind (-9 maanden tot de leeftijd van 5 jaar). Om dit in beeld te kunnen brengen, werd er vanuit het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (VENPMG), Kind&Gezin, Psyche vzw, WAIMH-Vlaanderen en zorgpartners binnen de GGZ-netwerken een pragmatische vragenlijst opgesteld. We willen u vragen of u deze vragenlijst kan invullen uiterlijk 15 maart 2023.
  • VVKP studiedag - Intervisie en supervisie - 21.04.2023
  • Congres Vlaamse Academie Eetstoornissen - Wegen naar herstel - 9.05.2023

 

  

Met vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur,

 

Ronny Vandermeeren

voorzitter