Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Nieuwsbrief VVPT april 2023

Nieuwsbrief VVPT april 2023

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT april 2023

Beste VVPT-lid,

 

Het grote succes van de opleiding tot supervisor psychoanalytische psychotherapie zorgt voor heel wat inschrijvingen tot nog toe. We bereiden ons dus voor op meer inschrijvingen dan de twaalf plaatsen die zijn voorzien. 

We hebben daarom beslist om de einddatum voor inschrijvingen te vervroegen naar 25 juni. Dan zal de werkgroep die de opleiding concreet heeft vorm gegeven zich buigen over alle inschrijvingen en daaruit een billijke selectie van twaalf maken waarbij we o.a. een evenwichtige verhouding tussen volwassen therapeuten en kindertherapeuten willen bewaken. 

Medio juli zullen we iedereen definitief laten weten of ze kunnen deelnemen of niet. Wie niet zal kunnen deelnemen, maar wel al het inschrijvingsgeld heeft betaald, krijgt dat natuurlijk meteen terug gestort. Wie zich nu nog wil inschrijven, doet dat misschien best zonder al meteen te betalen. 

 

Het nieuws over de supervisor opleiding riep bij enkele door de VVPT-erkende supervisoren de vraag op of zij nog langer erkend zullen blijven dan wel ook verplicht zullen worden om deze opleiding te volgen. Daarin kunnen we duidelijk zijn. Actueel erkende supervisoren blijven erkend. 

 

We kunnen u ook al meedelen dat we aan het werken zijn aan onze website zodat we in de toekomst onze leden via onze website ook toegang zullen kunnen geven tot bepaalde documenten, artikelen en teksten. 

 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief nog een brok nieuws vanuit de BWP samen een aantal interessante aankondigingen. 

 

Nieuws van de BWP

  • De BWP nodigt alle psychotherapeut leden van BVRGS, VVGT, VVPT en VVCEPC uit voor haar algemene vergadering op dinsdagavond 30 mei. Op de agenda onder meer het afscheid van een groot aantal bestuursleden van het eerste uur en de verwelkoming van de nieuwe bestuursleden.
  • Reminder: De leden van BVRGS, VVGT, VVPT en VVCEPC krijgen leden korting op elkaars studiedagen.
  • Dit voorjaar wordt de huidige Federale Raad voor GGZ beroepen ontbonden en wordt een nieuwe samengesteld. De vier lid-verenigingen zijn volop aan het werk om opnieuw de BWP te laten erkennen als representatieve beroepsvereniging. Eenmaal her-erkend kan BWP opnieuw kandidaten voordragen voor de Federale Raad.
  • Het COVID project wordt afgerond. De lijst van betrokken psychotherapeuten zal verwijderd worden van de website. De BWP dankt alle helpende handen die ons in deze crisis hebben geholpen: de therapeuten die zich in 2020 in de Werkgroep Covid-19 hebben geëngageerd, de therapeuten die in hun agenda plaats hielden voor personen die psychisch hebben geleden onder het virus of de maatregelen, de therapeuten die meewerkten aan het project van de Koning Boudewijnstichting, de therapeuten die zich als vrijwilliger hebben ingezet om collega's die dat wensten aan een vaccin te helpen. Een welgemeende dankjewel van het BWP bestuur!
  • Op vraag van enkele leden lanceert de BWP een Werkgroep Conventie Psychologische Zorg. Vele leden zijn zoekende hoe zich als psychotherapeut te verhouden tot deze conventie. In deze werkgroep kunnen deelnemers samen inhoudelijke thema's uitklaren, zoals bv. de selectie van cliënten, verhouding met andere zorgpartners, kortdurend werken, enz. Het BWP bestuur heeft bedacht dat deze groep misschien zelfs standpunten of richtlijnen kan formuleren, maar dit is niet noodzakelijk - de deelnemers kunnen zelf hun agenda bepalen.
  • Intussen werkt het BWP bestuur naarstig verder aan een eerste versie van een document dat de kwaliteitscriteria vastlegt voor psychotherapeuten en opleidingen in de psychotherapie. We baseren ons daarvoor op het advies van de werkgroep kwaliteitscriteria en de feedback van de vier lid-verenigingen. Wanneer deze eerste versie klaar is, krijgt elke vereniging nog de kans om zich hierover te beraden zodat we waar nodig de tekst kunnen bijsturen. Dit document zal het mogelijk maken een kwaliteitslabel toe te kennen aan onze leden en opleidingen. Ook wordt het een belangrijk instrument in verdere onderhandelingen met overheden en mutualiteiten over de kwaliteit van de psychotherapie, voor psychotherapeuten met én zonder WUG beroepstitel.

 

Aankondigingen

 

Met vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur,

Ronny Vandermeeren

 

voorzitter