Registratieformulier lidmaatschap VVPT

Ledenregistratie VVPT
Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon

Algemene Gegevens

  

 Login-gegevens en profielpagina URL

Je huidige profiel-URL is: https://www.vvpt.be/therapeut

Uw profiel als therapeut

Je verklaart hierbij akkoord te zijn met de privacyverklaring voor de ledengegevens van de VVPT.

Het privé-adres is enkel voor administratieve doeleinden. Het adres is niet zichtbaar in uw profiel

1e Werkadres: zichtbaar voor bezoekers (optioneel). Dit adres wordt automatisch op de kaart voor cliënten geplaatst. 

2e Werkadres: zichtbaar voor bezoekers (optioneel)

Verplicht veld | Dit veld is zichtbaar in uw profiel | Veld niet zichtbaar op profiel | Informatie: Beweeg uw muis over het icoon