Welkom bij de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie.


Onze Vereniging werd in 1986 opgericht.

Ze groepeert circa 200 psychiaters en psychologen die het psychoanalytisch gedachtegoed in hun psychotherapeutisch werk integreren. Psychische en psychopathologische verschijnselen worden daarbij begrepen als uitdrukking van de (ook vroegkinderlijke) levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. Ze worden eveneens beschouwd als het resultaat van een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten. Door hierbij stil te staan, alsmede door bewustwording van betekenisvolle elementen die de relatie met de therapeut kenmerken, komt het tot een doorleefd inzicht in de ontwikkeling en in de werking van het eigen zielsleven.

De psychotherapeuten van de VVPT putten uit de ganse breedte van het psychoanalytisch gedachtegoed maar hun activiteit ontplooit zich binnen een diversiteit aan kaders, zoals face à face, short-term, groepspsychotherapie, speltherapie en klinische psychotherapie. Ze richten zich bovendien tot de meest diverse vormen van psychisch lijden en dit zowel bij kinderen als bij volwassenen.

Onze Vereniging maakt deel uit van de European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy. Ze is nauw verbonden met het Centrum voor Kinderpsychotherapie en Ontwikkelingsgerichte Interventie en met de Specialisatie Psychoanalytische Therapie van de Katholieke Universiteit Leuven.

Tenslotte telt zij heel wat leden uit de verschillende psychoanalytische kringen die Vlaanderen rijk is en die elkaar rond gemeenschappelijke klinische werkzaamheden ontmoeten.

De Vereniging verzorgt bijscholing en vorming, wetenschappelijke bijeenkomsten en studiedagen, intervisie en supervisie. Ze is ook een van de deelnemende verenigingen aan het Tijdschrift voor Psychoanalyse.