Therapeut Caroline Vanderhallen

Algemene gegevens

Caroline
Vanderhallen
57 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
adolescenten en jongvolwassenen
groepstherapie
Nee
Nee
klinisch psycholoog
psychoanalytische psychotherapie UPC Kortenberg

Caroline Vanderhallen

 

Genk 3600
0489918127

Primair Werkadres

Tessaract Groepspraktijk van klinisch psychologen en psychotheaputen
Binnenlaan 19
Genk
3600
0489918127