Algemene gegevens

Sus
Weytens
52 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands
Emotionele problemen van diverse aard, ouder-kindmoeilijkheden
Nee
Ja
klinisch psycholoog
Psychodynamische Kinderpsychotherapie

Sus Weytens

 

Leuven 3000

Primair Werkadres

Praxis P - KULeuven
Vanderkelenstraat 32
Leuven
3000

2e Werkadres

Privé-praktijk
Oude Gentbaan 184
Aalst
9300
0494 588512