Therapeut Benedicte Lowyck

Algemene gegevens

Benedicte
Lowyck
52 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
individuele therapie,
koppel en familietherapie
Nee
Ja
klinisch psycholoog
opleiding psychoanalytische psychotherapie

Benedicte Lowyck

 

Kortenberg 3070
02/7580640

Primair Werkadres

UPC KULeuven
Leuvensesteenweg 517
Kortenberg
3070
02/7580640