Algemene gegevens

Nicole
Vliegen
23 jaar
kinderen, jongeren, volwassenen
Nederlands
Ja
Ja
klinisch psycholoog
Psychodynamische Kinderpsychotherapie en psychoanalyse

Primair Werkadres

Klinische Psychologie KU Leuven en PraxisP
Tiensestraat 102
Leuven
3000
016/325863