Algemene gegevens

Nicole
Vliegen
24 jaar
kinderen, jongeren, volwassenen
Nederlands
Ja
Ja
klinisch psycholoog
Psychodynamische Kinderpsychotherapie en psychoanalyse

Nicole Vliegen

 

Leuven 3000
016/325863

Primair Werkadres

Klinische Psychologie KU Leuven en PraxisP
Tiensestraat 102
Leuven
3000
016/325863