Algemene gegevens

Martine
Sucaet
63 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Frans, Engels
ontwikkelingsstoornissen, trauma, rouw, emotionele problematieken
Nee
Ja
klinisch psycholoog
postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie CKPOI KULeuven

Martine Sucaet

 

Leuven 3000
016/857978