Algemene gegevens

Martine
Sucaet
62 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Frans, Engels
ontwikkelingsstoornissen, trauma, rouw, emotionele problematieken
Nee
Ja
klinisch psycholoog
postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie CKPOI KULeuven