Algemene gegevens

Joost
Pollet
70 jaar
volwassenen
Nederlands
Psychotrauma , dissociatie. persoonlijkheidsstoornissen
Ja
Ja
psychiater
xxx