Algemene gegevens

Joost
Pollet
71 jaar
volwassenen
Nederlands
Psychotrauma , dissociatie. persoonlijkheidsstoornissen
Ja
Ja
psychiater
xxx

Joost Pollet

 

Deurne 2100
033247541