Therapeut Annemie Janssens

Algemene gegevens

Annemie
Janssens
69 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands
Nee
Ja
klinisch orthopedagoog
Kinderpsychotherapie (CKPOI)

Primair Werkadres

Psychotherapeutische praktijk Vinkendale
Désiré Mellaertsstraat, 54
Kessel-lo
3010
0472 40 45 25