Algemene gegevens

Christy
Sempels
47 jaar
jongeren, volwassenen, ouderen
Nederlands, Frans, Engels
Nee
Nee
psychiater
psychoanalytische psychotherapie K.U.L.

Christy Sempels

 

Bierbeek 3360
016452910