Therapeut kristin cornelis

Algemene gegevens

kristin
cornelis
58 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Frans, Engels
ernstige psychische en psychiatrische problematieken (2de lijn)
Nee
Nee
klinisch psycholoog
speltherapie, ouderbegeleiding