Therapeut kristin cornelis

Algemene gegevens

kristin
cornelis
59 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Frans, Engels
ernstige psychische en psychiatrische problematieken (2de lijn)
Nee
Nee
klinisch psycholoog
speltherapie, ouderbegeleiding

kristin cornelis

 

Eeklo 9900
09/377018061