Algemene gegevens

Piet
Decoster
50 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
Portugees
Ja
Ja
klinisch psycholoog
psychoanalytische psuchotherapie UPC Kortenberg KULeuven

Piet Decoster

 

Zulte 9870
09/2524676

Primair Werkadres

Statiestraat 22
Zulte
9870
09/2524676