Algemene gegevens

Anne
Boeykens
57 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
persoonlijkheidsproblematiek, trauma, migratie
Nee
Nee
klinisch psycholoog
Psychoanalytische psychotherapie

Anne Boeykens

 

Antwerpen 2000
0476 652336

Primair Werkadres

Kaai 9
Vlaamsekaai 9
Antwerpen
2000
0476 652336

2e Werkadres

Kaai 9
Marialei 41
Antwerpen
2018
0476 652336