Algemene gegevens

Erik
De Belie
67 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Engels
Gehechtheid - ouderschap - trauma - coachen van begeleiders
Nee
Ja
klinisch orthopedagoog
Centrum Kindertherapie (Ku Leuven)

Primair Werkadres

Groepspraktijk Truweel
Truweelstraat 147
Sint-Niklaas
9100
0498/979200

2e Werkadres

Hogeschool Gent (Vakgroep Orthopedagogiek)
Campus Schoonmeersen
Gent
9000