Algemene gegevens

Leen
Beselaere
44 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands
psychodynamische speltherapie
Nee
Nee
klinisch psycholoog
Specialisatie opleiding in de psychodynamische psychotherapie, KUL