Therapeut Hanne Schoofs

Algemene gegevens

Hanne
Schoofs
39 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Engels
burn-out, depressie
Nee
Nee
klinisch psycholoog
Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie jaar 1

Primair Werkadres

Hide & Seek
Gravin de Stembierstraat 31
Hasselt
3500
0484078348