Algemene gegevens

Anneleen
Bams
28 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands
(faal)angst, onzekerheid, gedrag, IMH & ouderschap
Nee
Nee
klinisch orthopedagoog
Psychodynamische kinderpsychotherapie KUL

Primair Werkadres

Communicatiegroep
Kramerslaan 15 bus 5.3
Hasselt
3500
011/285693