Therapeut (Marie) Christine Leroy

Algemene gegevens

(Marie) Christine
Leroy
69 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Frans, Engels, Andere
italiaans
psychodynamische therapie met kinderen, jongeren en hun context
Nee
Ja
klinisch psycholoog
Psychodynamische kindertherapie KU Leuven