Therapeut Rozemarijn Coppein

Algemene gegevens

Rozemarijn
Coppein
39 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans
Angst, depressie, stress, rouw
Nee
Nee
klinisch psycholoog
Permanente vorming Psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief