Therapeut Femke Permentier

Algemene gegevens

Femke
Permentier
38 jaar
kinderen
Nederlands
Nee
Nee
klinisch psycholoog
postgraduaat psychodynamische kinderpsychotherapie

Femke Permentier

 

Antwerpen 

Primair Werkadres

CGG Vagga vzw
Antwerpen