Therapeut Femke Permentier

Algemene gegevens

Femke
Permentier
37 jaar
kinderen
Nederlands
Nee
Nee
klinisch psycholoog
postgraduaat psychodynamische kinderpsychotherapie

Primair Werkadres

CGG Vagga vzw
Antwerpen