Therapeut koen baeten

Algemene gegevens

koen
baeten
47 jaar
volwassenen, ouderen
Nederlands
seks-en relatieproblemen,forensische seksuologie,psychoanalyse
Nee
Nee
andere
psychoanalyticus Belgische School Psychoanalyse

Primair Werkadres

anthe
schuttersvest 72
Mechelen
2800
0473217715

2e Werkadres

Nova Vida
Jan Van Rijswijcklaan 164
2020
Antwerpen
0473217715