Therapeut Michelle Vanden Boer

Algemene gegevens

Michelle
Vanden Boer
42 jaar
kinderen, jongeren
Nederlands, Engels
Ontwikkelingsstoornissen zowel diagnostiek als begeleiding
Nee
Nee
klinisch psycholoog
psychodynamische kinderpsychotherapie

Michelle Vanden Boer

 

Mol 2400

Primair Werkadres

AZ Mol
Gasthuisstraat 1
Mol
2400