Therapeut Niels De Vos

Algemene gegevens

Niels
De Vos
37 jaar
jongeren, volwassenen
Nederlands, Frans, Engels
Mentale beperking & psychische problematiek.
Nee
Nee
klinisch psycholoog
Permanente Vorming Psychanalytische Therapie (UGent)

Niels De Vos

 

Roosdaal 1761

Primair Werkadres

Zonnelied VZW
Kloosterstraat 7
Roosdaal
1761