“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' 'That depends a good deal
on where you want to get to,' said the Cat. 'I don't much care where -' said Alice. 'Then it
doesn't matter which way you go,' said the Cat. '- so long as I get SOMEWHERE,' Alice added
as an explanation. 'Oh, you're sure to do that,' said the Cat, 'if you only walk long enough.”

Weet u waarom u ons vak gekozen heeft? Waarom u jaren in de opleiding hebt
geïnvesteerd en lid bent geworden van de NVPP? Mogelijk is het de aantrekkingskracht van
het psychoanalytisch gedachtegoed. Iets fundamenteels, wat we niet kunnen beschrijven
tot we het doormaken. De ademruimte na het ontwarren van een innerlijk conflict. De
verwarrende rust van je begrepen voelen. Zoals bij Alice begon het met een val door het
konijnenhol en werd het gevolgd door een reeks van bizarre ontmoetingen. Hoe leg je een
ontdekkend psychoanalytisch proces uit?

Een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend

Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken.

Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de in-depth sessions krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.

Onder andere Drs. B.F. van Heycop ten Ham, prof. dr. Rudi De Raedt, prof. dr. Evert Thiery, prof. dr. Guy Bosmans, prof. Ernst Koster staan op het programma!

 

Het volledige programma en inschrijving kan u op de website terugvinden: www.vvkp.be

 

Praktisch

Datum: vrijdag 26 oktober 2018

Tijdstip: 8u30-16u30

Locatie: Het Pand, Onderbergen 1 , 9000 Gent

 

Het concept psychosegevoeligheid is een groot en complex verhaal. Niet alleen zijn er erg individu-specifieke gewaarwordingen. Door een verschillende perspectief op de situatie (wat is er aan de hand?), is een hulpvraag vaak erg anders ingekleurd door de betrokkenen en hun omgeving. Het begeleiding van mensen die psychotische gewaarwordingen ervaren en hun omgeving lijkt dan ook niet direct in een "one-size-fits-all" toepassing te vertalen. Standaardbehandelingen zijn hier eerder niet van toepassing. Creativiteit en inventiviteit des te meer. 

Save the date: 23 november 2018, in het PC Sint-Hiëronymus.

Meer informatie kan u hier downloaden.

Dear delegates of the EFPP adult section

I would like to draw your attenton to a proposal by Brian Martindale ( honorary EFPP president) and one of his colleagues in the USA to distribute the included questionaire to as many relevant people in yournational networks and beyond.

The aim of the questionaire is to collect evidence of the availability/lack of psychological therapy ( in the broad sense) in psychosis services and to act as an evidence base for promoting change.
 

Dear Delegates, 
 
On behalf of the EFPP Board I hereby send you attached document regarding the EFPP Research Award 2019. 
Deadline for submitting books or papers is December, 31 2018. 
Submissions must be addressed to Anne-Marie Schlösser, President of EFPP European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy and send to email: a.m.schloesser@t-online.de 
 

De VVPT maakt deel uit van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) die zich inzet voor het behartigen van de belangen van alle klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen (psychiaters) die de psychotherapie beoefenen. Recent werden vele van ons geconfronteerd met de nieuwe IF-IC-loonclassificatie. De BWP heeft daarin ook een standpunt ingenomen en verspreid middels een brief aan alle directies van de algemene ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, revalidatiecentra, forensische psychiatrische centra, vakbonden en de directie ven IF-IC.

Op zondagnamiddag 30 september a.s. om 14u00 opent de Belgische School voor Psychoanalyse haar werkjaar met een lezing van Barbara Baert (KU Leuven) in De Markten (Oude Graanmarkt 5, Brussel).

Lees in de folder meer hierover.

Een driedaagse cursus door dr. Allan Abbass, waarin je kennis maakt met zijn model en methodiek, beschreven in het boek "Reaching through Resistance". Deze cursus wordt aangeboden op 17-19 aug in Zwitserland, 24-26 aug in Stockholm, 30 aug - 1 sept in Kopenhagen, 24-26 sept in Canada. Mogelijks met andere specificiteiten. 

Tot en met 31 oktober 2018 kunt u als lid van de VVPT enkele boeken kopen aan 10 procent korting en gratis verzending.

U kunt van deze tijdelijke aanbieding genieten door de boeken online bij ACCO aan te kopen. Ga daarvoor naar de volgende webpagina: www.acco.be/vvpt

FEELINGS

Nothing more then feelings

 De universiteit van Amsterdam organiseert van 2 tot en met 6 juli 2018, een "summer university" over de psychoanalyse. 

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.