We trachten maandelijks een psychoanalytisch begrip onder de aandacht te brengen uit het psychoanalytische woordenboek. Het is een digitaal woordenboek dat zich richt aan Nederlandstalige professionelen en geïnteresseerden in de psychoanalyse. Het probeert op een laagdrempelige wijze het psychoanalytische gedachtegoed toegankelijk te maken en een brug te slaan tussen de psychoanalytische vereningen in België en Nederland.

Met de lancering van onze nieuwe website, geven we graag de eer aan een begrip dat ouder is dan de psychoanalyse zelf, en door Freud als een oerfundament van de psychoanalyse werd geïntroduceerd: het onbewuste.