Deze bijdrage, gepubliceerd door P. Luyten en B. Lowyck in 2017, biedt een overzicht van de effectiviteit van verschillende vormen van psychodynamische therapie (PT), waarbij de focus ligt op gerandomiseerde klinische trials.

Studies tonen aan dat PT bij volwassenen een effectieve behandelvorm is voor een aantal specifieke psychiatrische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, eetstoornissen, somatische en functioneel somatische stoornissen, middelenmisbruik en persoonlijkheidsstoornissen.

Kortdurende psychodynamische therapie (KPT) is bij die aandoeningen even effectief als andere empirisch ondersteunde vormen van psychotherapie en medicatie. Bovendien zijn er aanwijzingen dat KPT bij depressie en angst tot minder terugval op lange termijn leidt dan medicatie.

Langerdurende psychodynamische therapie (LPT) lijkt vooral aangewezen bij complexe en vaak chronische psychische problemen, vooral omdat die behandelvorm samengaat met behoud van en verdere verbetering op langere termijn. LPT is ook effectiever dan kortdurende psychotherapie bij die problemen.

Hetzelfde geldt wellicht voor de klassieke psychoanalyse (PA), hoewel hier meer onderzoek vereist is.

Ook bij kinderen en adolescenten is er toenemende wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van psychodynamische behandelingen en preventieprogramma’s. Een aantal recente studies ondersteunt ook de kosteneffectiviteit van PT, vooral op langere termijn, maar ook hier is meer onderzoek vereist.

Zoals bij alle vormen van psychotherapie ligt waarschijnlijk een complex samenspel van gemeenschappelijke en therapiespecifieke factoren aan de basis van de effecten van PT. De empirische onderbouwing van PT vertaalt zich ook in een toenemende rol van PT in behandelrichtlijnen. PT dient dan ook blijvend in onderwijs, opleiding en onderzoek ondersteund te worden. Hierdoor wordt ook de keuzevrijheid voor patiënten versterkt, wat hun behandeling enkel maar ten goede kan komen, zoals ook het grootschalige Improving Access to Psychological Therapies (IAPT)-programma in het Verenigd Koninkrijk aantoont.

Het volledige artikel kan u hier downloadenEffectiviteit van psychoanalytische psychotherapie