Wanneer kan je verontrustende situaties melden aan het parket? Of wanneer heeft een houder van het beroepsgeheim meldingsrecht?

In een folder die wordt aangeboden door "Family Justice Center", als gids voor professionele hulpverleners, wordt hierop een helder antwoord geformuleerd.