Anno psychosezorg 2018. Op 23 november 2018, in het PC Sint-Hiëronymus.

Het concept psychosegevoeligheid is een groot en complex verhaal. Niet alleen zijn er erg individu-specifieke gewaarwordingen. Door een verschillende perspectief op de situatie (wat is er aan de hand?), is een hulpvraag vaak erg anders ingekleurd door de betrokkenen en hun omgeving. Het begeleiding van mensen die psychotische gewaarwordingen ervaren en hun omgeving lijkt dan ook niet direct in een "one-size-fits-all" toepassing te vertalen. Standaardbehandelingen zijn hier eerder niet van toepassing. Creativiteit en inventiviteit des te meer. 

Meer praktische en inhoudelijke informatie kan u hier downloaden.