Op vrijdagavond 23 november 2018 (20u30) geeft Prof. dr. Mattias Desmet (UGent) de volgende Vrijdagavondlezing van de Belgische School voor Psychoanalyse (EBP-BSP): ‘Wat betekent het beroepsgeheim voor de psychoanalyse?’

Deze lezing over het thema van het beroepsgeheim van de analyticus zal losjes wisselen tussen een pragmatisch, een theoretisch en een ethisch perspectief. We zullen stilstaan bij de concrete, pragmatische consequenties van het handhaven en doorbreken van het beroepsgeheim; we zullen ons afvragen hoe we de subjectieve effecten van het hanteren van het beroepsgeheim theoretisch kunnen begrijpen; we zullen verbijzonderen hoe het al dan niet respecteren van het beroepsgeheim zich verhoudt tot de overkoepelende ethische positionering van de psychoanalyticus. Bij dit alles zullen we ons de vraag stellen op welke manier recente maatschappelijke evoluties en veranderingen op het niveau van de wetgeving een impact kunnen hebben op het hanteren van het beroepsgeheim.

De lezing wordt gevolgd door een discussiemoment en een receptie.

Waar?

Hotel-Restaurant ‘Repos des Chasseurs’,Charle-Albertlaan 11, Watermaal-Bosvoorde

Inkom?

Niet-leden: 15 euro; studenten en werklozen: 5 euro

Accreditering werd aangevraagd.