Beste leden,

Zoals jullie weten zijn VVPT-leden van rechtswege ook lid van de Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP). 

De BWP vertegenwoordigt klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en artsen die werken binnen de wetenschappelijke psychotherapeutische referentiekaders zoals beschreven in het advies 7855 van de Hoge Gezondheidsraad.

Samen met de BWP willen we al onze leden psychologen en pedagogen op de hoogte brengen het nationaal onderzoek “pp@workinbelgium” naar het beroepsprofiel van psychologen en pedagogen in België (zie www.ppatworkinbelgium.be). Sommigen van jullie ontvingen deze informatie reeds langs andere wegen. Maar sommigen van jullie niet. Daarom graag jullie aandacht voor en medewerking aan dit onderzoek dat wordt ondersteund door een partnerschap van alle universiteiten in België met een faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen en de Psychologencommissie.  

Aarzel niet en vul de online vragenlijst in. 

Bijkomende informatie vindt u hier