A day of teaching with Dickon Bevington

AMBIT - Adaptive Mentalisation Based Integrative Treatment.

In het Anna Freud center in Engeland heeft Dickon Bevinton samen met P. Fuggle, L. Cracknell en P. Fonagy  vanuit een psychoanalytisch denkkader een integratief kader ontwikkeld: AMBIT. We willen ons hierdoor laten inspireren.  AMBIT is netwerkmethodiek waarin mentaliseren en betekenisverlening centraal staan zowel in de begeleiding en therapie van het kind en de jongere maar ook en vooral in het samenwerken en overleggen met diverse ‘anderen’ (hulpverleners, consulenten, leefgroepbegeleiders,…)  in de leefomgeving van het kind/jongere.

Oorspronkelijk ontwikkeld als een manier om moeilijk bereikbare jongeren met ernstige problematieken te kunnen helpen is AMBIT sinds de start in de jaren 1990 geëvolueerd naar een manier van ‘samen’werken en het creëren van een sphere of influence. Er wordt een ‘holding environment’ gecreëerd op netwerkniveau waarbinnen een psychotherapeutische behandeling ook voor deze doelgroep mogelijk is. 

In deze “holding environment” staat één hulpverlener (key worker) centraal. Hij /zij gaat aan de slag met de cliënt. Rond deze ‘key worker’ staat een ‘dragende omgeving’ van andere hulpverleners (experten, leerkracht, jeugdhuis, …)  die het mentaliserend vermogen van de therapeut/begeleider ondersteunen.

De ‘keyworker’ voelt zich gesteund door een’ mind in mind’ houding van het ganse team/netwerk waardoor er bij hem/haar opnieuw ruimte ontstaat om na te denken (rêverie). Dit zorgt er voor dat de ‘keyworker’ in relatie met de cliënt kan blijven.

Deze werkwijze maakt hulpverlening mogelijk voor moeilijk bereikbare cliënten met een complexe problematiek op verschillende terreinen en waarbij vaak meerdere instanties betrokken zijn.

Wanneer: Vrijdag 29 maart 2019

Locatie: AVC Kortenberg

Programma vindt u hier

Inschrijven doet u via www.vvpt.be

Noteer deze datum alvast in uw agenda.