De Belgische School voor Jungiaanse Psychoanalyse (BSJP) organiseert vanaf oktober 2019 een open leesseminarie. Elke tweede woensdagavond van de maand is er een samenkomst in Wetteren van 20u15 tot 22u00. Er is geen voorbereiding nodig aangezien er ter plekke samen wordt gelezen onder begeleiding van Dirk Vergaert, voorzitter van de BSJP. 

Het thema van dit academiejaar is: "Het debat tussen Freud en Jung. Over Psychose, seksualiteit en religie" (1992) van Patrick Vandermeersch, aan de hand van de briefwisseling tussen Freud en Jung. 

Verdere inlichtingen: dirk.vergaert@telenet.be