Vanuit de BWP, in samenwerking met andere beroepsverenigingen, werd een werkgroep samengesteld om een visie uit te werken en uit te dragen m.b.t. de plaats van psychotherapie in het GGZ-landschap. Deze werkgroep kwam in de loop van 2021 een aantal keer samen om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen rond de plaats van de psychotherapie.  De tekst die resulteerde uit deze bijeenkomsten werd intussen gefinaliseerd en kan u hier terug vinden.