Met veel genoegen kan ik je de volgende studiedag, georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, aankondigen: Joyce McDougall, Eros op de scène. Een levendig psychoanalytisch gedachtengoed.

Deze zal doorgaan op zaterdag 12 oktober 2019 te Universitair Psychiatrisch Centrum Leuven, Campus Kortenberg.

We zorgen voor een simultane vertaling van de hoofdlezingen, de discussie kan tweetalig verlopen en er is één Nederlandstalige workshop voorzien.

Hierbij het programma en de link om in te schrijven: https://www.psychanalyse.be/nl/event/open-studiedag-bvp-op-12-10-2019-ter-ere-van-joyce-mcdougall/

Vormingsactiviteiten over psychodiagnostiek geoganinseerd door de "Nederlands Vlaamse Vereniging voor de Rorschach en Projectieve Methoden"  te Duffel: 

- eendaagse workshop over Autismespectrumstoornissen en de TAT: vrijdag 27 september 2019 - klik hier voor meer info.

- een vierdaagse training in de afname, scoring en interpretatie van de rorschachtest volgens het R-PAS: november-december 2019. klik hier voor meer info.

Als het gezin een destructief traumatiserend systeem is; nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling in de volwassenheid.

meer info: https://zonderzorg.us4.list-manage.com/track/click?u=1d848ca83939d1c2ad27009bb&id=a114900238&e=927e67bc40

In het verlengde van onze studiedag met dr. Allan Abbass in 2018 organiseert ISTDP-Nederland op 20 september 2019 in Amsterdam een 1-daagse audiovisuele workshop door John Rathauser.

Meer informatie in deze folder

Een unieke gelegenheid om internationale top experten in MBT te horen en aan het werk te zien.

Klik verder voor het programma.

Van 1 juli tot 5 juli 2019 organiseren we in samenwerking met de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPAV), voor de zesde keer een Summer University Psychoanalyse aan de Universiteit van Amsterdam. 

Een complete week waar iedereen die geïnteresseerd is door het fascinerend gedachtengoed van de psychoanalyse, aan zijn trekken zal komen.

De vorige jaren was dit initiatief een succes en was er een grote belangstelling zowel bij jonge mensen als bij beroepsbeoefenaars uit andere vakgebieden.

Het is mogelijk om de ganse week te volgen ofwel te kiezen voor een inleiding. Of te kiezen voor het programma voor gevorderden dat van woensdag tot vrijdag doorgaat.

Om de drempel laag te houden, wordt het inschrijvingsgeld zo laag mogelijk gehouden. Telkens is er een talrijke aanwezigheid vanuit Vlaanderen.

Gelieve deze website aan te klikken voor meer informatie: 

https://psychoanalysesummer.nl

 klik hier voor de digitale folder

Het artikel is een verdienstelijke poging om een empirisch fundament te geven aan het complexe indicatiestellingsproces (“What works for whom ?”) dat ontmoet wordt in de ambulante klinische praktijk van de kinder- en jeugdtherapeut. Vandaar dat het ook de EFPP Research Award 2019 gewonnen heeft.
Vier therapeutische interactiestructuren die werkzaam zijn in psychodynamische therapie bij kinderen met externaliserende en internaliserende problemen worden geïdentificeerd en getaxeerd op hun impact op de resultaten van de therapie.

Deze IS’en zijn : Therapeutische Relatie, Emotionele Expressie, Kindgerichte Techniek en Psychodynamische Techniek.  Ondanks de complexiteit van de resultaten wijst het onderzoek uit dat Psychodynamische Techniek het best een positief resultaat voorspelt bij de grootste groep kinderen en dat kinderen met hoge co-morbiditeit niet gebaat zijn met enkel Kindgerichte Techniek. Omgekeerd wordt ook gesuggereerd dat Therapeutische Relatie en Emotionele Expressie noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarden zijn om gedragsverandering te realiseren en ingebed dienen te zijn in een globale psychodynamische aanpak.

Lees het artikel hier.

Please find more information about the conference at:


www.bion2020.com

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.