24-26 sept (Canada):

Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy.

Een driedaagse cursus door dr. Allan Abbass, waarin je kennis maakt met zijn model en methodiek, beschreven in het boek "Reaching through Resistance". 

Alle informatie, zowel praktisch als inhoudelijk, kan u hier downloaden.

 

5 oktober 2018:

De Viersprong: Symposium Psychodynamische Psychotherapie

De Viersprong organiseert dit najaar een symposium met als titel: "Therapieresistentie: Biedt daar maar eens weerstand aan!".

Alle informatie, zowel praktisch als inhoudelijk, kan u hier downloaden. 

 

26 oktober 2018:

Studiedag VVKP: Klinische Psychologie en Transdiagnostisch werken, een nieuwe aanpak naar diagnostiek en behandeling, DSM-overstijgend

Comorbiditeit is meer regel dan uitzondering geworden. Tot een 10-tal jaar geleden focuste onderzoek zich voornamelijk op stoornisspecifieke processen waarbij de DSM het uitgangspunt was. Classificering van psychische stoornissen volgens de DSM heeft ons veel gebracht: er is een gemeenschappelijke taal gekomen onder behandelaars en onderzoekers en het begrip van stoornissen is toegenomen. Echter, toenemend wordt onderkend dat de limieten van het classificeren zijn bereikt. Er is veel heterogeniteit bij eenzelfde diagnostisch label, en omgekeerd zijn er gemeenschappelijke oorzakelijke, fenomenologische en behandelfactoren bij verschillende stoornissen. Er is behoefte aan preciezere diagnostiek om goed onderzoek te kunnen doen naar psychische stoornissen. Deze DSM-diagnose overstijgende factoren worden transdiagnostische factoren genoemd. Onderzoek heeft een duidelijke switch gemaakt naar het onderzoeken van transdisciplinair werken.

Tijdens deze studiedag krijgt u de theoretische achtergrond van een meer transdiagnostische benadering. In de in-depth sessions krijgt u de meest veelbelovende transdiagnostische processen te horen met betrekking op onder andere angst-en stemmingsstoornissen en gehechtheid.

Onder andere Drs. B.F. van Heycop ten Ham, prof. dr. Rudi De Raedt, prof. dr. Evert Thiery, prof. dr. Guy Bosmans, prof. Ernst Koster staan op het programma!

Het volledige programma en inschrijving kan u op de website terugvinden: www.vvkp.be

 

2 november (Nederland):

Unlimited! Psychoanalytische psychotherapie anno nu

Weet u waarom u ons vak gekozen heeft? Waarom u jaren in de opleiding hebt ge├»nvesteerd en lid bent geworden van de NVPP? Mogelijk is het de aantrekkingskracht van
het psychoanalytisch gedachtegoed. Iets fundamenteels, wat we niet kunnen beschrijven tot we het doormaken. De ademruimte na het ontwarren van een innerlijk conflict. De verwarrende rust van je begrepen voelen. Zoals bij Alice begon het met een val door het konijnenhol en werd het gevolgd door een reeks van bizarre ontmoetingen. Hoe leg je een ontdekkend psychoanalytisch proces uit?

We verheugen ons in de belangstelling van jonge therapeuten die zoeken voorbij protocollen en cognitieve verklaringen. Maar waar staan we als psychoanalytisch denkenden in het huidige GGZ-landschap? Hoe bewaken we de randvoorwaarden voor het uitoefenen van ons vak, de rust om echt te luisteren, het vergoedingsklimaat, het opleidingsklimaat? Voelen we ons schatplichtig aan het vakgebied?

De 26e studiedag van de NVPP richt zich op beide aspecten van deze vraag: waar gaat het om in de ontdekkende ongelimiteerde procesgerichte psychotherapie? Maar ook, in welk maatschappelijk landschap bevinden we ons en hoe verhouden we ons hiertoe als psychoanalytisch therapeuten?

 

Alle informatie, zowel praktisch als inhoudelijk, kan u hier downloaden. 

 

23 november 2018:

Buiten de lijntjes kleuren - Psychosezorg anno 2018

Het concept psychosegevoeligheid is een groot en complex verhaal. Niet alleen zijn er erg individu-specifieke gewaarwordingen. Door een verschillende perspectief op de situatie (wat is er aan de hand?), is een hulpvraag vaak erg anders ingekleurd door de betrokkenen en hun omgeving. Het begeleiding van mensen die psychotische gewaarwordingen ervaren en hun omgeving lijkt dan ook niet direct in een "one-size-fits-all" toepassing te vertalen. Standaardbehandelingen zijn hier eerder niet van toepassing. Creativiteit en inventiviteit des te meer. 

Verdere informatie, zowel praktisch als inhoudelijk, kan u hier downloaden.

 

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.