A Day of Teaching with Allan ABBASS

A Day of Teaching with Allan ABBASS

Het psychoanalytische gedachtengoed en haar behandelvormen staan in deze huidige tijden onder druk omdat alles steeds sneller en efficiënter moet. Het is een grote uitdaging on te zoeken naar manieren om dit waardevolle weten te transformeren naar een bruikbare klinische context voor kortdurende interventies, die toch recht doen aan de complexiteit van de volledige persoon die zich bij ons aanmeldt. Belangrijkste uitdaging is het snel zicht kunnen krijgen op de onbewuste dynamieken, de angsten en de verlangens die zich achter de weerstanden verschuilen en dit ook op een heldere wijze kunnen vertalen naar de patiënt.

Er zijn verschillende theoretische modellen voor intensieve kortdurende psychodynamische psychotherapie: de meer interpersoonlijke benaderingen, waarvan het DIT-model (Patrick Luyten) een voorbeeld is, en de meer intrapsychische benaderingen. Allan Abbass is representant van deze laatste benadering en treedt in de sporen van Davanloo. Hij zal ons op deze studiedag meenemen in een heldere uiteenzetting van zijn metapsychologische kader, vertrekkend vanuit de hechtingstheorie. Van hieruit kan het psychisch lijden, in al zijn vormen, van ‘licht’ tot ‘zwaar’ begrepen worden. Centrale begrippen zijn: onbewuste defensiemechanismen, de angsten en de gevoelens. Daarbij zal hij ook kort het wetenschappelijk onderzoek rond zijn model en de effectiviteit ervan kort toelichten.

Daarna zal Allan Abbass, aan de hand van videomateriaal, een diepgaande presentatie geven van de diagnostiek en behandeling van patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij zal hij de speciale therapeutische technieken illustreren om te werken met de defensiemechanismen Zijn methode is zeer actief en procesmatig vrij directief.

Deze studiedag zou ook voor klinisch psychologen zonder voorkennis van het psychoanalytische gedachtengoed of voor anders gevormde psychotherapeuten heel inspirerend kunnen zijn. Ook voor eerstelijnspsychologen kan het metapsychologische kader een duidelijk houvast bieden om kortdurende heel wat te kunnen bereiken.

Deze studiedag zal volledig in het Engels verlopen. U kan hier de flyer in het Engels downloaden.

Accreditering voor de artsen is aangevraagd.

Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht op het volgende emailadres: 

Inschrijven kan op het mailadres:  

evenement eigenschappen

Startdatum 25-04-2018 8:30
Prijs leden €95.00
Prijs niet-leden €120.00
Prijs studenten €60.00
Locatie UPC KULeuven
Attachment flyer studiedag 2018 Abbass NL.pdf

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.