A Day of Teaching with Dickon Bevington

Psychodynamische kinder- & jeugdtherapeuten worden steeds meer uitgedaagd om een rol op te nemen in de netwerkgerichte hulpverlening. Heel wat kinderen en jongeren met ernstig en complexe problemen op meerdere levensdomeinen zijn voor de klassieke psychotherapie nog moeilijk ‘bereikbaar’. Hierdoor ontstaat een noodzaak tot samenwerken tussen verschillende organisaties, elk met zijn eigen visie en theoretisch kader. Echter, door de specifieke psychodynamiek van deze jongeren kunnen er in en tussen organisaties onbewuste processen opduiken die deze samenwerking ernstig bemoeilijken. Fragmentatie en uiteenvallen van de zorg dreigt dan. De traumatische geschiedenis van het kind of de jongere nestelt zich als het ware tussen de organisaties.

Om hierop een antwoord te bieden heeft Dickon Bevington van het Anna Freud National Centre for Children and Families in Londen, samen met enkele collega’s, een integratieve methodiek ontwikkeld : Adaptive Mentalisation Based Integrative Treatment.

AMBIT is een netwerkmethodiek waarin mentaliseren en betekenisverlening centraal staan, zowel in de begeleiding van het kind of de jongere als, en zelfs vooral, in de samenwerking met diverse relevante derden (psy-experten, leefgroep begeleiders, consulenten, leerkrachten, jeugdhuis, …).  AMBIT is oorspronkelijk ontwikkeld voor outreachend werken met jongeren maar intussen verruimd naar de doelgroep volwassenen. Ook voor teams binnen andere settings zoals psychiatrische ziekenhuizen, jeugdzorg biedt AMBIT een erg inspirerend kader.

Deze werkwijze maakt het mogelijk dat moeilijk bereikbare en ernstig geschonden cliënten, reeds bijgestaan door verschillende hulpverleningsinstanties, toch op een psychologisch samenhangende manier benaderd kunnen worden.

De studiedag is bedoeld voor psychodynamisch werkende professionals en zij die door het psychodynamisch gedachtegoed geïnspireerd worden. Een speciaal welkom gaat uit naar deelnemers aan de postgraduaat opleidingen, studenten, hulpverleners en psychotherapeuten van andere oriëntaties en naar eerstelijnspsychologen. 

 

De studiedag zal volledig in het Engels verlopen.

Alle praktische en inhoudelijke informatie kan je vinden in de folder die je hier (zie onder) kan downloaden.

Inschrijven kan via de website vanaf 15 januari.

evenement eigenschappen

Startdatum 29-03-2019
Start van de inschrijvingen 15-01-2019
Prijs leden €95
Prijs niet-leden €120
Prijs studenten €60
Locatie UPC KULeuven
Attachment flyer studiedag 2019 VVPT D. Bevington.pdf
Wij accepteren geen inschrijvingen meer

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.