Nieuws VVPT - Kwaliteitswet

Nieuws VVPT - Kwaliteitswet

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT - Kwaliteitswet

Beste VVPT-lid,


Mogelijk bent u al via andere kanalen op de hoogte gebracht van de informatie in deze extra nieuwsbrief maar we houden eraan om jullie ook namens het VVPT-bestuur te informeren. 


In bijlage vindt u de brief van het Kabinet van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, die vanuit de Federale Raad voor GGZ-beroepen aan de voorzitter van de BWP werd bezorgd. Hieronder vindt u ook nog enige juridische toelichting die ons bereikte. 


Tevens vindt u in bijlage de presentatie bij de BWP-webinar over de Kwaliteitswet: deze is enkel bestemd voor u als VVPT (en BWP) lid en niet verder te verspreiden. De VVPT-leden zonder WUG-titel adviseren we zich zoveel mogelijk te houden aan de geest en de richtlijnen van de Kwaliteitswet, ook al is deze (nog) niet op hen van toepassing.

 

Bij wet van 30 juni 2021 werd de inwerkingtreding van de Kwaliteitswet met een jaar uitgesteld, van 1 juli 2021 naar 1 juli 2022. In deze “uitstelwet” stond echter dat het mogelijk was om bij Koninklijk Besluit een aantal bepalingen vervroegd in werking te laten treden. Op woensdag 10 november heeft de Ministerraad een dergelijk ontwerp van KB goedgekeurd. Het ontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State en moet daarna nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd vooraleer het in werking treedt, vermoedelijk zal dit op 1 januari 2022 het geval zijn. Concreet gaat het om de volgende bepalingen: 

 • de algemene bepaling (artikel 1), de definities (artikel 2) en het toepassingsgebied (artikel 3)
 • de bepalingen in verband met de diagnostische en therapeutische vrijheid (artikelen 4 tot en met 7)
 • de bepalingen met betrekking tot de bekwaamheid en het visum (artikelen 8 tot en met 11)
 • de bepalingen met betrekking tot de karakterisatie (artikelen 12 en 13)
 • de bepaling met betrekking tot de omkadering (artikel 14)
 • de bepalingen met betrekking tot anxiolyse en anesthesie (artikelen 15 en 16)
 • de bepalingen met betrekking tot de continuïteit (artikelen 17 tot en met 19) (met uitzondering van de procedure bij definitieve stopzetting van de praktijk (artikel 20) o.w.v. tussenkomst van de Toezichtscommissie)
 • de bepalingen in verband met de voorschriften (artikelen 27 tot en met 30)
 • de bepaling met betrekking tot de praktijkinformatie (artikel 31)
 • de bepaling met betrekking tot de structuur en organisatie van de praktijkvoering (artikel 32)
 • de bepalingen in verband met het patiëntendossier (artikelen 33 tot en met 35)
 • de bepaling inzake kwaliteitscontrole/peer review voor  risicovolle verstrekkingen (artikel 41)
 • de bepaling die artikel 119 WUG wijzigt waardoor de Provinciale Geneeskundige Commissies een taak krijgen toebedeeld op het vlak van het toezicht op de kwaliteitsvolle praktijkvoering (artikel 66)

 

De bepalingen van de Kwaliteitswet, zoals ze werden toegelicht tijdens de BWP-webinar, veranderen inhoudelijk niet. Het enige verschil is dat bovenvermelde bepalingen reeds vóór 1 juli 2022 in werking zullen treden, namelijk vanaf 1 januari 2022.

Dit wil zeggen dat de verplichtingen die hieruit voor psychotherapie beoefenaars vloeien vanaf dan zullen gelden. Voor de overige bepalingen, namelijk de regels rond permanentie, het omgaan met gezondheidsgegevens, het register van praktijkvoering en de Toezichtscommisie blijft de datum van inwerkingtreding 1 juli 2022.

 

Vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur

Ronny Vandermeeren

voorzitter


 

Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.