Nieuwsbrief VVPT - januari 2022

Nieuwsbrief VVPT - januari 2022

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

Beste VVPT-lid,

 

Namens het voltallige bestuur wens ik u al het goede voor 2022, veel geluk en gezondheid, alsook een boeiend en vruchtbaar professioneel jaar. In dit nieuwe jaar zal de corona epidemie onze activiteiten wellicht verder blijven bemoeilijken. Maar we blijven met onze bestuursploeg verder werken om jullie een kwaliteitsvol aanbod van activiteiten te bieden. We hopen dat we dit jaar enkele van onze leden kunnen enthousiasmeren om zich te engageren binnen onze vereniging. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan onze oproep voor een werkgroep vorming binnen onze vereniging. We richten deze vraag aan al onze leden, ongeacht hun niveau van ervaring. Aarzel niet en neem contact met ons op. Ook uw bijdrage helpt onze vereniging groeien. We kijken er naar uit om met u samen te werken.  

‍Belangrijk bericht over onze studiedag

We willen onze Day of Teaching with Nancy McWilliams van vrijdag 11 maart 2022 graag laten doorgaan. De aanhoudende corona epidemie maakt echter dat we noodgedwongen enkele aanpassingen moeten doorvoeren. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op de actuele stand van zaken rond covid-19 maar u weet ook dat deze snel kan veranderen. Veel blijft dus onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk verbetert de situatie nog van nu tot in maart en wordt een en ander toch weer mogelijk. 


Zo zal deze studiedag nog steeds live doorgaan in het UPC Kortenberg. Maar zoals de kaarten nu liggen, zullen we het aantal deelnemers moeten beperken tot 100. Binnen de huidige maatregelen zal u ook een Covid Safe Ticket moeten voorleggen om live aanwezig te kunnen zijn in Kortenberg en zal het dragen van een mondmasker vereist blijven. 


Anderzijds zal een live deelname voor sommigen niet langer evident zijn. Daarom besliste het bestuur om het ook voor Belgische deelnemers mogelijk te maken om online deel te nemen aan deze studiedag via livestreaming. Deze mogelijkheid werd aanvankelijk voorbehouden voor deelnemers uit andere Europese landen. Nu kan iedereen zich voor de livestreaming inschrijven. Het blijft echter onze hoop om zoveel mogelijk collega's live te kunnen ontmoeten op deze dag. 


Hou dus zeker uw mailbox en de website www.vvpt.be in de gaten.  De mogelijkheid tot inschrijven volgt héél binnenkort.   Mis deze unieke kans dus niet om Nancy McWilliams te horen spreken over haar werk.

Indien de corona situatie toch zou verslechteren en we andermaal tot uitstel gedwongen worden, krijgt u vanzelfsprekend uw inschrijvingsgeld terug gestort.  

 

‍Webinar met Dr. Marc Hebbrecht - 02.02.2022

U hebt wellicht gemerkt dat er in de aankondiging van de Webinar Droom en Trauma een foutje was geslopen. Er werden daar namelijk twee verschillende data vermeld. 

Uiteraard vindt deze webinar plaats op woensdag 2 februari. Er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar. Schrijf je dus nog snel in voor deze boeiende lezing. 

‍

Nieuws van de BWP

Ook het BWP-bestuur wenst al haar leden Prettige Feestdagen en al het goede voor het nieuwe jaar. We voelen in ons werk als psychotherapeut sterk de impact van de corona epidemie en van de maatregelen die daar rond worden genomen. Het bestuur wil haar leden een hart onder de riem steken. Verbinding en solidariteit zullen ons helpen deze moeilijke periode door te geraken.

 

De BWP-werkgroep Erkennings- en Kwaliteitscriteria heeft het BWP-bestuur een advies overhandigd. Op een volgende bestuursvergadering wordt dit besproken en volgt een advies aan de vier lid-verenigingen.

 

Van de visietekst van de BWP-werkgroep Psychotherapie werd een versie gemaakt voor niet-GGZ-verwijzers en een voor cliënten. Op beide versies kregen we intussen feedback vanuit de betrokken verenigingen. Aan de hand van deze feedback worden beide versies nu verder op maat van het betrokken doelpubliek bijgewerkt.

 

Met Tamara Vandermeiren heeft de BWP nu een secretariaatsmedewerkster die een aantal taken kan overnemen van de bestuursleden zodat deze zich meer kunnen richten op hun kerntaken binnen het BWP-bestuur. 

 

Onder impuls van het KCE werd het Evidence-Based Practice Netwerk als onafhankelijk orgaan opgericht. Zie verder onder: https://kce.fgov.be/nl/het-belgische-evidence-based-practice-netwerk. Hierin komt nu ook ruimte voor onderzoeksgegevens m.b.t. de psychologie en in het licht van de recente conventie ook m.b.t. de psychotherapie. De BWP onderzoekt hoe ze zich in het Evidence Based Practice Netwerk kan inschakelen.


‍Bericht van overlijden en in memoriam

‍Mogelijk vernam u al via onze Linked-In pagina het overlijden van Hubert Stiers,onze gewaardeerde collega.  Prof. Patrick Meurs schreef een mooi in memoriam dat u kan nalezen op onze website.

‍Andere interessante initiatieven

Gezocht: psychoanalytisch psychotherapeuten voor een nieuwe gesloten intervisiegroep in Berchem. Alle basisopleidingen en ervaringsniveaus welkom, voor info en interesse: annelies.maes@praktijkelement.be

 

Autisme in kliniek en onderzoek; twee gescheiden levens? - 18.01.2022

 

KWIER 'Donderdag van De Kade' - 3.02.2022

 

Boekvoorstelling : Emotionele ontwikkeling in verbinding

Mentaliserend coachen van begeleiders van kinderen en jongeren met gedragsproblemen - 05.05.2022 - zie bijlage

 

 

 

Met vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur,

Ronny Vandermeeren

voorzitter