Nieuwsbrief VVPT - april 2022 + + bijlage supervisieopleiding

Nieuwsbrief VVPT - april 2022 + + bijlage supervisieopleiding

Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? View it online 

logo vvpt

‍Nieuwsbrief VVPT april 2022

Beste VVPT-lid,


In deze nieuwsbrief kunnen we u weer op de hoogte brengen van een resem interessante studiedagen, lezingen, opleidingen en workshops. Daarover vindt u meer onderaan deze nieuwsbrief. 


Het VVPT-bestuur is erg blij u een eigen initiatief te kunnen aankondigen. In 2023 organiseert de VVPT een opleiding tot supervisor psychoanalytische psychotherapie. Zoals u weet maakt de nieuwe wettelijke regeling rond de psychotherapie het ook nodig dat er vooruitgang wordt gemaakt in het uitwerken van criteria waaraan beoefenaars van de psychotherapie dienen te beantwoorden. Continue bijscholing en intervisie vormen daarbij een belangrijke pijler. Maar naast criteria voor beoefenaars van de psychotherapie zullen ook criteria waaraan opleidingen in de psychotherapie dienen te beantwoorden verder moeten worden geëxpliciteerd. 

 

Binnen die context werkt de VVPT ook actief mee in de werkgroepen die de BWP (Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie) met dat doel heeft opgezet. Na de BWP-werkgroep Psychotherapie werd ook de Adviestekst van de BWP-werkgroep Kwaliteits- en Erkenningscriteria goedgekeurd. 

Als VVPT willen we in deze vooruitziend zijn daar we merken dat er in Vlaanderen slechts weinig opleidingen tot supervisor bestaan. Er is de Opleiding Supervisor Psychotherapie en Klinisch-Psychologische Behandeling aan de UAntwerpen die erg procesgericht is (zie verder bij de aankondigingen). Maar onze vereniging is de mening toegedaan dat er ook nood is aan een opleiding tot supervisor psychoanalytische psychotherapie waarin eigen accenten kunnen gelegd worden.

 

De VVPT zocht daarop contact met de Postgraduate Opleidingen van de KULeuven waarmee zij historisch gezien een nauwe band heeft i.c. het Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie en het Postgraduaat Psychodynamische Kinderpsychotherapie. Samen hebben we een ad hoc werkgroep opgezet met als doel het opstarten van een opleiding supervisor psychoanalytische psychotherapie in de loop van het academiejaar 2022-2023. Ook de Permanente Vorming van de UGent wordt mee betrokken in onze plannen. Er werd een opleidingscoördinator aangetrokken die onze plannen intussen verder heeft uitgewerkt. 

We mikken op een vierdaagse opleiding met een vaste groep van 8 tot 12 deelnemers die gespreid over één jaar samen met meerdere inhoudelijke experten belangrijke thema's rond supervisie zullen behandelen alsook eigen supervisies kunnen inbrengen. Na dit eerste jaar volgt een grondige evaluatie in functie van het optimaliseren van ons aanbod. Hou onze volgende nieuwsbrieven in het oog voor de concrete data en voor het inhoudelijke programma. 

 

Aankondigingen:

Met vriendelijke groeten namens het voltallige VVPT-bestuur,

 

Ronny Vandermeeren

voorzitter


Op VVPT.BE gebruiken wij cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken ook analytische cookies voor onze bezoekersstatistieken. Als je doorklikt ga je akkoord met het plaatsen van de cookies.