Bij kinderen en jeugdigen worden spel en beeldend werk gebruikt als meest belangrijke communicatiemiddel. 

Het verhaal van een kind ontvouwt zich al spelend, in interactie met de therapeut als medespeler. Ook hier is de minimumfrequentie doorgaans éénmaal per week. Ouders worden hetzij door de psychotherapeut zelf, hetzij door een medewerker begeleid om speelruimte voor psychische groei en ontwikkeling te bevorderen.

Ook bij kinderen en adolescenten is er toenemende evidentie voor de effectiviteit van psychodynamische behandelingen en interventies bij psychische en gedragsproblemen. Hoewel hiernaar meer onderzoek nodig is, bieden een aantal meta-analyses ook steun voor de kosteneffectiviteit van zowel kortdurende als langerdurende psychodynamische therapie, vooral op langere termijn.