De therapeut kan terugvallen op een brede waaier aan interventies. Het kan gaan om gericht assessment rond een specifiek thema ( vb. verwerking van pleegplaatsing)  of een bredere belevingsdiagnostiek, om ontwikkelingsbegeleiding of individuele speltherapie, om korte interventies met een specifieke focus of langere therapeutische trajecten.  

Voor lagere schoolkinderen en adolescenten wordt soms creatieve groepstherapie aangeboden.

Het werk van de psychodynamisch kindertherapeut beperkt zich niet enkel tot interactie met het individuele kind in een spelkamer.   Dit werk in de spelkamer heeft maar zin wanneer het parallel gaat met veranderingen in de interpersoonlijke context van het kind. 

Soms betreft een interventie een ouderbegeleiding, een andere keer een gezamenlijke ouder-kind psychotherapie. Het kader kan de spelkamer, de speelmat of de gesprekskamer zijn maar evenzeer de school- of een ziekenhuiscontext. Soms worden andere voor het kind belangrijke hechtingsfiguren  ingeschakeld( broers, zussen, familieleden , vertrouwenspersoon, school,…).

Psychodynamisch kinder- & jeugdtherapeuten worden steeds meer uitgedaagd om een rol op te nemen in de netwerkgerichte hulpverlening.  Via de zorg voor de mentaliserende capaciteiten van leefgroep begeleiders, consulenten, leerkrachten, jeugdhuiswerkers kan de psycho - dynamisch therapeut   een team of netwerk ondersteuning geven.