De ontwikkeling van jonge kinderen verloopt in de eerste levensjaren zeer snel en bepaalt in belangrijke mate de verdere levensloop. Ouder(s) zijn van een baby of peuter maakt soms kwetsbaar.

Bijvoorbeeld als er zorgen zijn rondom het kind. Of als er zorgen zijn over de invloed van externe gebeurtenissen (zoals een scheiding of traumatische ervaring) of zorgen over bij de ouder zelf ( angstige of sombere gevoelens)   Ook kan het zwanger worden en zijn niet zo vanzelfsprekend verlopen.

Al deze zorgen kunnen het (aanstaande) ouderschap en de ontwikkeling van het jonge  kind onder druk zetten en roepen vaak stress op.

Dit betekent dat een respectvolle, snelle en deskundige behandeling noodzakelijk is. Intake, diagnostiek en behandeling vindt plaats door psychologen psychotherapeuten die gespecialiseerd zijn in heel jonge kinderen, ouderschap en zwangerschap.  (Infant Mental Health specialist).