Je betaalt doorgaans per sessie. De kostprijs hangt dus af van de frequentie van de sessies en van de duur van de behandeling.

 Normaal gesproken zal de psychotherapeut je voor de eigenlijke start van de behandeling informatie geven over de prijs per sessie, de kosten die verbonden zijn aan gemiste of op het laatste moment geannuleerde afspraken, enzovoort. De sessieprijs kan onder meer variëren naargelang de opleiding, specifieke kwalificaties en anciënniteit van de psychotherapeut, de werkingskosten van zijn/haar praktijk, enzovoort.

De meeste mutualiteiten voorzien voor de psychotherapie van kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling. Het bedrag per sessie en het aantal sessies waar u recht op heeft, verschillen per mutualiteit.
De therapeut zal een attest opmaken dat u kan inleveren bij de mutualiteit.

Een psychotherapeutische behandeling in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg heeft een veel lagere kostprijs. Momenteel wordt hier doorgaans een tarief van 11 euro per sessie gehanteerd. Sommige mensen genieten van een lager tarief van 4 euro per gesprek/uur.

 

Als gevolg van de veranderende wetgeving zullen er in de toekomst meer terugbetalingsmogelijkheden komen