Er zijn hierover geen algemeen geldende regels. Je kan deze vraag best bespreken met de psychotherapeut waarbij je in behandeling bent of wil gaan.

Het kan aangewezen zijn dat de verschillende behandelaars deze vraag ook onderling bespreken. Het heeft voordelen dat de behandelaars regelmatig, of wanneer dat zinvol lijkt te zijn, met elkaar kunnen overleggen, zodat de behandelingen goed op elkaar afgestemd kunnen worden of blijven.

Het is in een aantal gevallen zeer zinvol om een (psychoanalytische) psychotherapie te combineren met een medicamenteuze behandeling of ondersteuning. Wanneer je psychotherapeut een basisopleiding heeft als arts of psychiater, dan is het mogelijk dat hij of zij ook zelf je medicatie voorschrijft. Sommige psychiaters-psychotherapeuten vinden het meer aangewezen dat een collega-arts de medicatie voorschrijft. Psychologen-psychotherapeuten zullen je aanraden een psychiater te raadplegen wanneer medicamenteuze ondersteuning aangewezen lijkt.

Sommige psychotherapeutische behandelvormen kunnen goed met elkaar gecombineerd worden, bijvoorbeeld individuele en groepspsychotherapie of individuele en relatietherapie. In bepaalde gevallen kan het aangewezen zijn om je psychotherapeutische behandeling aan te vullen met deelname aan een zelfhulpgroep, zoals bijvoorbeeld AA.