Wat kan je doen als je ontevreden bent over de hulp die je krijgt of vindt dat er iets mis is met de manier van werken van je therapeut?

Elke psychotherapeut heeft de plicht om op een respectvolle en therapeutisch en ethisch correcte manier om te gaan met de mensen die zich aan hem of haar toevertrouwen. Je mag verwachten dat je therapeut integer en vakbekwaam is en zijn of haar positie niet misbruikt voor eigen behoeften. Daarom is het belangrijk dat therapeuten een intensieve opleiding hebben gevolgd en zichzelf voortdurend professioneel en ook als mens ontwikkelen. We vinden ook dat psychotherapeuten aangesloten moeten zijn bij een organisatie die hun verdere professionele ontwikkeling stimuleert en die strikte professionele en ethische codes hanteert. De door ons erkende therapeuten hebben allen een langdurige kwaliteitsvolle opleiding gehad, zijn zelf in psychoanalytische behandeling geweest en hebben de deontologische code van de vereniging onderschreven. Erkenning door de VVPT houdt dus een bepaalde kwaliteitsgarantie in.

Toch is ook daarmee wangedrag van therapeuten niet geheel uit te sluiten. Een kleine minderheid van de psychotherapeuten gedraagt zich op een onethische of een kwalitatief onaanvaardbare manier. Wanneer je vermoedt dat dit het geval is voor de psychotherapeut waarmee jij samenwerkt, dan raden we je aan om in eerste instantie met hem of haar daarover te spreken. Dit kan aanleiding zijn om dieper te gaan praten over de therapeutische relatie. In het beste geval leidt dat tot een stuk bruikbaar gezamenlijk werk in de therapie. Wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop je therapeut omgaat met jouw opmerkingen en bedenkingen, dan moet je daarover met anderen spreken. Je kan er bijvoorbeeld over spreken met vrienden, met andere hulpverleners, met je huisarts… Je kan contact nemen met de organisatie(s) waarbij je psychotherapeut is aangesloten en hen vragen om je uit te leggen hoe je een klacht kan neerleggen. Wanneer je therapeut is aangesloten bij de VVPT, dan kan je daarvoor dus bij deze vereniging terecht.

Op dit moment is er in België nog geen wettelijke regeling met betrekking tot de erkenning als psychotherapeut. Dit betekent ook dat er geen gezamenlijke ethische code is voor psychotherapeuten, en geen gemeenschappelijke klachtenprocedure. We hopen dat die er in de toekomst zal komen. Er is wel een ethische code en een klachtenregeling voor psychiaters en voor psychologen. Wanneer je psychotherapeut ook psycholoog of psychiater is, dan kan je je met klachten wenden tot hun beroepsorganisaties.